Ik (Vanessa Dijksterhuis) ga uit van de goede intenties die we allemaal in ons dragen. Het is in de praktijk alleen niet altijd mogelijk om dit zuiver te laten terugkeren. Om elkaar hierin scherp te houden en te beschermen dienen deze onderstaande Algemene Voorwaarden. Op die manier houden we het overzichtelijk en helder, wat we samen van elkaar kunnen verwachten.


Belangrijk: Denk altijd zelf na voordat je iets aankoopt, ongeacht of ik of iemand anders die je hoog in het vaandel hebt staan het aan je aanbeveelt. Nooit is het de bedoeling dat je iets koopt wat je je niet kunt veroorloven. Vermijd ook aankopen waarin niet duidelijk een gewenst resultaat is aangegeven.


Bij het aangaan van een afspraak treedt onderstaande automatisch in werking.

 

Algemeen

Een afspraak met mij komt alleen tot stand via een volledig ingevuld contactformulier. Dit houdt in dat de ‘algemene voorwaarden’ box is aangevinkt voor akkoord. Telefonisch contact is mogelijk, maar als je een afspraak wenst is het contactformulier noodzakelijk.

Na ontvangst van een volledig ingevuld contactformulier zullen jij (client) en ik (Vanessa) tot een afspraak komen. De communicatie verloopt per e-mail, zodat we hier altijd naar terug kunnen refereren indien nodig.

 

Betaling


Ik verzend voorafgaand aan de afspraak een factuur per e-mail. De afspraak is pas definitief als de betaling van deze factuur voldaan is.

In het geval van Coaching gelden er afspraken die mondeling overeengekomen zijn. Gespreide betaling is mogelijk in maximaal 2 termijnen.

 

Zakelijke Afname

De prijzen op deze website zijn gericht op particulieren. Hierbij neem ik uit coulantie de btw voor mijn rekening. Bij zakelijke afname van diensten (en bij enkele producten) zal er een aangepaste factuur opgemaakt worden waarbij de 21% btw nog apart wordt verrekend, aangezien ondernemingen deze zelf kunnen opvoeren. Ik, Vanessa, behoudt zich altijd het recht toe de zakelijke factuur aan te passen. Let er bij Coaching ook op dat de omschrijving op verzoek kan worden aangepast naar zakelijk neutrale terminologie. Immers, valt loopbaan coaching in sommige gevallen onder scholing.

 

Kader inhoudelijke werkzaamheden

Mijn specialiteit ligt bij afstemming op zielen. Vanuit integriteit en privacy overwegingen gelden deze door mij opgestelde regels:

 

  • Je kunt alleen vragen stellen over jezelf en/of zielen die in directe lijn staan met jou. Voorbeelden van directe lijnen zijn je minderjarige kind(eren) of (groot) ouders.
  • Vragen die je hebt over andersoortige relationele verbindingen zal ik alleen kunnen beantwoorden met expliciete toestemming van diegene waar het over gaat.
  • Een afspraak is persoonlijk en ik hanteer dezelfde regels van geheimhouding als patiënt/arts in de reguliere geneeskunde.
  • Je kunt geen afspraak maken voor een derde, tenzij deze perso(o)n(en) met u mee reizen.
  • In een afspraak wordt geen persoonlijke informatie van en over anderen verstrekt tenzij daar door de persoon uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor wordt gegeven. Dit in verband met privacy en om misverstanden te voorkomen.

 

 

Heling en Genezing

Er wordt geen genezing geclaimd, wel wordt ondersteuning geboden om (onder meer pijn) klachten te verminderen. 

 

 

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

Je bent en blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de na-effecten of gevolgen van wat er tijdens de afspraak wordt besproken of aangeroerd.

Je bent en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen welke u van hieruit al dan niet zult doen of maken

Onder alle omstandigheden ben je zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je omgaat met de ontvangen informatie.

Ik, Vanessa Dijksterhuis, ben op geen enkele manier aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief danwel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door jou als cliënt. Noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het ontvangen consult.

 

Annulering

Bij annuleren binnen 48 uur voor de geplande afspraak ben ik, Vanessa Dijksterhuis, genoodzaakt het volledige bedrag van de afspraak in rekening te brengen. Deze rekening ontvang je per factuur via de e-mail ingevuld op het contactformulier.

Bij verhindering of afzeggen welke uiterlijk 2 dagen van tevoren (48 uur) gemeld wordt, zal het volledige bedrag teruggestort worden

Bij niet tijdig annuleren is er geen recht op teruggave van de gemaakte kosten en kan ik, Vanessa Dijksterhuis, niet gehouden worden het bedrag terug te storten of te verrekenen. Een ander had in uw plaats geholpen kunnen worden. Bovendien is er derving van inkomsten genoten.

 
Share This