“Gelukkig zijn is niet persé blij zijn.”

Ik staar mijn vriendin nogal ui-ig aan bij die uitspraak.

“Ja, nou ja, jíj lijkt altijd wel blij, maar de normale mens is niet zoals jij.”

Mijn blik krijgt een geïnteresseerde glans en ik voeg er een lichte kantel-mijn-hoofd-naar-rechts aan toe als bonus.

Vriendin zucht. 

“Ok. Kom maar op V..”

~Vanessa & Friend – In een normaal café in de Witte De Wit te Rotterdam

Dit gesprek nam vele wendingen, maar de meest intrigerende vond ik de conclusie dat ik geen normaal mens was. Hoewel mijn ego erg enthousiast een vreugdedans maakte, dat ik dus blijkbaar niet normaal (en dus speciaal en bijzonder –lees ook: Speciaal voor Jou-) was, had ik zelf zoiets van: “oh?”

NORMAAL ZIELENPERSPECTIEF

Wat is normaal eigenlijk? Is dit wat een collectief is? of juist waardoor we passend zijn in de wereld zoals we haar kennen? Ik vind mezelf heel normaal. Nuchter ook trouwens en heel menselijk ook. Maar soms word ik er door mijn directe omgeving vrij abrupt aan herinnerd dat dit blijkbaar niet helemaal is zoals ‘de wereld’ mij waarneemt. 

Ik stelde de vraag eens in Zielenland en het antwoord was een nogal lacherig: Iedereen is zo normaal als hij of zij zichzelf toestaat te zijn. Vaag dus. Om het nog een tikkeltje abstracter te maken kwam er als toegift:

“Doe maar normaal” wil niet zeggen dat je normaal hoeft te zijn. 

Fijn. Nee, dit helpt in mijn missie spiritueel verhogende intelligente next-level dingen te ontdekken en delen met de wereld. Niet normaal nee. *ironisch lachje*

ER NET BUITEN

Mijn normaal zijn is juist het helemaal omarmen dat in alle gewone dingen in het leven, we allemaal dingen meemaken die nèt even buiten de ‘normale’ kaders vallen. En hiermee om (leren) gaan is niet altijd even helder of duidelijk. We zijn graag samen met anderen en volgen ook met bijna gek-makende passie iemand die het allemaal beter lijkt te weten dan wijzelf. Normaal zijn = is regulier = gewoontjes = saai. Maar abnormaal zijn is nou ook niet bepaald een gewenste toestand. 

NIET NORMAAL VERBINDEN

Het zijn juist de extra-ordinaire denkers, de creatieve geesten, de out-of-the-box-oh-wait-there-is-no-box personen die soms nieuwe prachtige dingen neerzetten in de wereld. Het zijn mensen zoals mijn vriendin en misschien ook wel jij die zichzelf graag onder ‘normaal’ scharen, maar die het fijn vinden te verbinden met mensen zoals zij. Omdat in normaal zijn wel rust te vinden is en evenwicht. Want het is overzichtelijk en iedereen kan je volgen. Niets geks aan. Voorspelbaar en veilig. En we zoeken instinctief als mens veiligheid. Maar jezelf als ‘normaal’ bestempelen betekent iets anders. Het zegt stiekem: ik blijf hier en doe niet aan evolutie of groei. Ik hoef niks nieuws of verandering. Avontuur is niet voor normale mensen. Weet je, laat ‘zingeving’ of ‘vervulling’ ook maar achterwege. Dat is allemaal niet normaal. 

Ben jij echt normaal? Want volgens mij lees jij dit hele stuk al met een variaaan gevoelens emoties en gedachten. Dàt is toch niet normaal?

GELUKKIG BLIJ

Overigens, terug naar het gesprekje met mijn vriendin, wil ik vertellen dat ik heus niet altijd blij ben.  Ik denk dat Gelukskundige zijn juist een belichaming is van alle aspecten van geluk. Geluk vinden in blijdschap is een van de meest ‘normale’. ?

Normale mensen schrijven zich niet in. Schrijf je nu op deze niet-normale site in als jij abnormaal bent.

Share This