Je bent wie je bent gemaakt

Laten we voor vandaag even boven het ‘zo ben ik nou eenmaal’ principe uitstijgen en ervan uitgaan dat we allemaal zijn gevormd door onze menselijke opvoeding en achtergronden, ervaringen in het leven en normen en waarden die zijn aangeboden vanuit je persoonlijke leven. In dat perspectief zijn we allemaal precies de uitkomst van wie we aangenomen hebben te zijn. Alle regels vanuit je opvoeding, alle patronen die eruit zijn ontstaan (wel of niet tegenwerkend) alle ideeën en overtuigingen, die vormen jou. Jij, tezamen met de hele mensheid, is daar vatbaar voor. Maar dat is ook juist wat we hier komen doen: ervaren en beïnvloedt raken, maar ook invloed uitoefenen met onze persoonlijkheden.

Hoe we nee horen

In mijn praktijk hoor ik vaak de bezwaren die mensen tegen komen als ze nee zeggen. Het is lastig om standvastig te zijn, zeker als je niet een confronterende persoonlijkheid bent. In de conditionering van onze maatschappelijke normen en waarden zit ‘nee’ in het arsenaal afwijzing. En dit is mettertijd ietwat veranderd of genuanceerder geworden, naar duidelijkheid bieden, grenzen aangeven of voor jezelf staan. Maar het woord ‘nee’ blijft een negatieve klank houden. En negativiteit mijden wij als gezonde mensen instinctief.

Waar het over gaat in jouw bezieling, is dat je niet afgewezen wilt worden, maar tegelijkertijd dus ook niet diegene wilt zijn die afwijst. Want wat je zelf wenst wens je de ander ook toe. De oplossing in dit verhaal is super simpel: zie nee niet als een afwijzing.

Fysieke en Mentaal of Emotionele grensoverschrijdende ‘nee’

Als een harde nee ook echt een nee is, dan zul je hem ook daadwerkelijk zo voelen. Dan heb je geen aarzeling of twijfel, dan zit er geenszins beschaamdheid in of verdriet om ‘wat de ander wel of niet zal voelen’ bij jouw nee. Bijvoorbeeld in het geval van fysiek grensoverschrijdend gedrag, voel je in heel je lijf en leden: nee. Vervolgens moet die nee zich nog vertalen in een duidelijke uiting van nee, maar in de meeste gevallen, als het niet gepaard gaat met angst die verlamd, zal dit geen issue vormen en is het duidelijk. Non-verbale communicatie is hierin vaak leidend. Je nee is dan ook zonder schroom. Bij mentaal of emotionele grensoverschrijding ligt het ietwat ingewikkelder, want vaak zijn mensen zich niet bewust van het feit dat ze het doen of dat het ze wordt aangedaan. Bijvoorbeeld iemand vanuit (over)bezorgdheid raad geven, maar eigenlijk bemoeien en je mening opdringen. Of de grens overschrijden van beïnvloeden tot manipuleren of sturen. Als je je in zo een situatie voelt belanden (denk aan vrienden met goedbedoelde adviezen of afkeurende bezorgdheid om een partnerkeuze vanuit dierbaren) weet dan dat jouw nee best een harde mag zijn. Dit uit zich dan niet persé in een hardop uitgesproken nee of een lelijke ‘bemoei je er niet mee’, maar eerder in een stille aanvaarding van de informatie zonder verantwoording af te leggen of uitleg te bieden. Hiermee straal je nee uit, zonder woorden.

Wat als jouw nee anders verpakt zou zijn?

Alles tussen een volmondig ‘ja’ en een harde ‘nee’ is lastiger. Wat doe je als je nee ook een ‘misschien’ betekent? Of een ‘we zien wel’? Of een “nou ja, eigenlijk wil ik het nu niet, maar straks misschien wel”? Het type ‘nee’ herkennen is belangrijk voor jezelf, want vanwaaruit kun je ook beter overbrengen waar je eigenlijk voor staat en hoeft het niet confronterend hardop gezegd te worden.

Als je de conditionering van jouw karakter eens laat voor wat het is. Gewoon waarneemt, maar niet helemaal eigen maakt. Dan zie je wanneer je niet-zo-harde-nee, een uitnodiging is voor meer tekst en uitleg. Je gaat je dan verantwoorden en je wilt toelichting geven. Bijvoorbeeld in de liefde of in situaties waarin verwachtingen van anderen jou verscheuren, omdat je eigenlijk iets anders bedoeld dan dat zij wensen. Zoals in een ‘ik ben niet toe aan een relatie’ waarin je aangeeft waar je ‘nee’ op gestoeld is. Of een ‘ik hou van jou, maar ik wil het leven niet meer met je delen’. Het is vervolgens niet aan jou om om te gaan met deze liefdevolle handreiking van een uitleg van de nee. Een nee met tekst, is eigenlijk het mooiste wat je iemand kunt bieden. Alhoewel het in de reguliere zienswijze van de meesten eerder als een opstapje of opening wordt gezien. Maar…als mensen hier niet hun boodschap in begrijpen worden ze uiteindelijk grensoverschrijdend. En dan kun jij wèl een harde nee verkopen. Het gaat erom, dat je lief bent voor jezelf. Je bent niet zwak of een laf omdat je moeite hebt met nee zeggen. Of dat je iemand moedwillig wil kwetsen wat meestal, vanuit een gezonde situatie, niet je bedoeling is. Je schept helderheid met je zachtheid en gaat de confrontatie met hun verwachtingen niet uit de weg. Je zegt in feite: ik zie je verwachtingen van mij en ik kan/wil/ga er niet aan tegemoet komen. Het is een duidelijkheid die je meer voor jezelf stelt, dan voor een ander. Het is ook precies waar jouw verantwoordelijkheid voor het bieden van een verhaal stopt. Het leren herkennen van dit stukje zelf-kennis is wel belangrijk als je de verschillende ‘nee’s wil kunnen onderscheiden in jouw persoonlijke systeem. Het vereist soms meer moed dan andere keren, maar het eerst bij jezelf de mate van openheid in de ‘nee’ vinden, is helpend om je boodschap anders over te brengen.

Positief nee zeggen bewust maken

Er bestaat bijna geen positieve draai aan een ogenschijnlijke afwijzing. Maar wel aan een nee. Want nee zeggen is eigenlijk een andere vorm van ja zeggen. Je zegt namelijk ja tegen iets anders wat de nee opent in mogelijkheden. Nee ik wil geen relatie, Ja ik wil ongebonden blijven en laat je vrij. Nee, ik wil niet gaan voor zekerheid, Ja ik wil avonturen. Nee ik ga  (nu) niet gezellig zijn, Ja ik blijf dicht bij mijn huidige gevoel. Nee ik kies hier niet voor, Ja ik kies voor iets anders.

Verantwoordelijkheid nemen voor jouw stukje nee

In alle gevallen waarin je gaat denken voor een ander, sluit je eigenlijk een Ja uit. En als je dan vervolgens denkt dat je iemand niet hebt gekwetst/afgewezen of teleurgesteld, heb je diegene misschien juist tekort gedaan, omdat ze hun tijd beter hadden kunnen besteden met iemand of iets waar ze wel een volmondig ja hadden gekregen. Het heeft ook met bescheidenheid te maken: hoe belangrijk kun jij je rol in iemands leven maken, dat jij beslist dat jouw nee tekenend is voor hun geluk? En in het geval van meer ‘zakelijke beslissingen: hoeveel tijd kun jij in de toekomst zien, dat jouw nee of ja invloed heeft op het grotere geheel ? En acht jij jezelf dan zodanig belangrijk, dat het ‘eerlijke’ antwoord moet uitblijven? De verantwoordelijkheid delen is altijd een goed idee. Jij weet wanneer je een ‘nee’ voelt en daarna mag je stilstaan bij de precies waarde van jouw nee. Je neemt verantwoordelijkheid alleen voor het deel wat voor jouw waarheid staat en de rest laat je vrij. Bij de ander of bij een situatie.

Dit was best een lang en intensief verhaal over een eenvoudig woord 'nee' 😅. Bleef jij aangehaakt of had je zoiets van NEE....😂? Kom eens langs in mijn praktijk, zoek me op via mijn site of laat jezelf eens goed bekijken. Nee? Wat voor nee is het....ik ben benieuwd. - Vanessa

Share This
googlea299d2eb55187f56.html

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.